حال و هوای ورزشگاه شهید وطنی پیش از بازی نساجی - استقلال