اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیدوارم بعد از تعطیلی طولانی بازی خوبی باشد/ آشوبی: غیبت تماشاگران، جذابیت دربی را کم می‌کند