کسب درامدباگوشیتست ورزش NORAV آمریکا/آلماننیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …کانتر سمپلینگ

خلاصه بازی مارسی 0 - منچسترسیتی 3