????دوره جامع آموزش بورس فارکس …واردات و فروش پلی آمیداخذ تضمینی اقامت اروپافروشگاه اینترنتی چراغ جادو

روایت نیمکت نماینده ایران، همه بودند جز مهدی رحمتی؛ / یک نیمکت بدون سرمربی، یک نیمکت بدون بازیکن!