اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فازمتر: نصف خوبای پرتغال تو نصف جهان جمع شدن