اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشویق خطیبی پس از حذف سپاهان