اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین روز حضور پاپلو توره در بارسلونا