اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت به مس کرمان؟ می‌خواهم ۱۰ سال بازی کنم