صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …نیروی خدماتی و کمک انباردار