اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هواداران سپاهان جلوی اتوبوس تیم را گرفتند