اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صبر تاد بولی تمام می‌شود؟ دو تیم تازه متولد شده رو در روی هم