اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شروین بزرگ: بازی جونداری بود و هیچ وقت کشی نکردیم