اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از تصویر هواداران ایران و عربستان با هم تا خواب عمیق در بازی انگلیس