کار با گوشی با درآمد میلیونیچاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …باربری ، اتوبار تهران / شرکت نوبهار …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …

مشکل در پرداخت طلب یک میلیاردی سرمربی سابق/ کولاکوویچ بار دیگر راهی تهران می شود؟