خوش و بش بازیکنان و مربیان گل گهر و سپاهان پیش از آغاز بازی دوستانه