اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۲۰ درصد سرقت کشور در پایتخت رخ می‌دهد
سردار حسین رحیمی با اشاره به سرقت صندوق امانات بانک ملی گفت: سازمان‌ها زمانی اطلاعات را به پلیس دادند که سارقان دستگیر شده بودند که سرعت عمل و تلاشی که پلیس در دستگیری سارقان صندوق امانات داشت، موجب شد مقام معظم رهبری هم از آن‌ها تشکر کنند. او گفت: متاسفانه وقتی پلیس از سرقت صندوق امانات بانک ملی باخبر شد که سه روز از وقوع آن گذشته بود و کار کارآگاهان در این شرایط سخت شد؛ قرارگاه ویژه‌ای را از تیم‌های فنی و تعقیب و مراقبت و اطلاعات جنایی تشکیل دادیم. سردار رحیمی افزود: پس از ۴۸ ساعت تمام ابعاد این پرونده مشخص شد و تقریبا می‌دانستیم از شروع تا پایان این سرقت چه اتفاقاتی رخ داده است.  فرمانده انتظامی تهران گفت: بعد از شناسایی سارقان بحث داشتیم که افراد را دستگیر کنیم یا از آن‌ها برای رسیدن به افراد استفاده کنیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که سارقان را دستگیر کنیم. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی