اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای اصول بهداشتی و تردد مسافر از تمامی مرزها با جدیت کنترل شود