جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۰۹/۱۷ / /
دانشگاه همچنان زنده است
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: به رغم هجمه شدید بدخواهان مردم ایران بر نهاد علم، دانشگاه همچنان زنده و پیشران است.