اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لغو کاپوتاژ اتوبوس‌ها در اربعین امسال
اربعین امسال وضعیت کاپوتاژ خودرو‌های شخصی هنوز مشخص نیست. البته با توجه به پیش بینی تشرف ۵ میلیون ایرانی در اربعین ظرفیت اتوبوس‌ها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ اتوبوسی کاپوتاژ نمی‌شود. همچنان وضعیت کاپوتاژ خودرو‌های شخصی و اتوبوس‌ها مشخص نیست و طرف عراقی به درخواست ایران در این رابطه پاسخی نداده است. امید کوثری، مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به ایجاد ظرفیت‌هایی برای کاپوتاژ خودرو‌های شخصی برای سفر عراق در ایام اربعین، اظهار کرد: درخواستی برای صدور مجوز‌های لازم برای کاپوتاژ خودرو‌های شخصی به طرف عراقی داده شده است، اما هنوز وضعیت سفر اربعین با خودرو‌های شخصی مشخص نیست. وی افزود: با توجه به ظرفیت عراق و جاده‌های این کشور، شاید تعداد محدودی از ماشین‌ها امکان کاپوتاژ داشته باشند. اما ما تلاش می‌کنیم برای سهولت تردد زائران این موضوع را پیگیری کنیم. کوثری گفت: امسال موضوع کاپوتاژ اتوبوس‌ها مطرح نیست و در نظر نداریم مجوزی هم برای کاپوتاژ اتوبوس‌ها صادر شود. چرا که باید از ظرفیت اتوبوس‌ها در داخل کشور و تردد زائران به مرز‌ها استفاده شود. بنابراین، مذاکرات ما فقط برای کاپوتاژ خودرو‌های شخصی است و امسال اتوبوس‌های حامل زائران امکان عبور از مرز‌ها را ندارند. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون