اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سکوت سنگین وزارت راه وشهرسازی برای تخصیص نیافتن اراضی دستگاه ها