اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۳ دیپلمات ایرانی در جده مستقر شدند