اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیامبر اکرم(ص)؛ تنها کسی که فرشته مرگ از او اجازه گرفت