اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گفتگو با مردی که متهم به قتل زن متاهل است؛ فریبم داد، کشتمش!