اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بوم‌گردی رنگین کمانی از سبک‌های زندگی
گردشگری فصل مشترک زندگی عادی مردم جامعه محلی و زندگی غیرعادی و غیر تکراری گردشگران است و بوم گردی زندگی عادی مردم بومی را نشان می‌دهد، یعنی قرار نیست روستایی برای ترویج گردشگری از اصالت، هویت و واقعی بودنش فاصله بگیرد. امین خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و از اندیشه ور گردشگری روستایی در این زمینه گفت: طبیعت گردی و گردشگری مبتنی بر طبیعت، گونه‌هایی از گردشگری اند که با بوم گردی اشتراکاتی دارند و درواقع بوم گردی فراتر از گردشگری روستایی است. به گفته خراسانی، از زمانیکه فرهنگ‌های بومی و محلی تحت تاثیر فرهنگ‌های گسترده تری قرار گرفتند ما این تهدید را همواره شاهد بودیم که شیوه‌های زندگی که تنوع شان جاذبه‌های گردشگری را برای گردشگران و همه غیر بومی‌ها داشت در معرض آسیب قرار گرفته است. او گفت: اگر قبول کنیم هر فرهنگی تشکیل دهنده یک سبک و زندگی خاصی است و این هم به ویژگی‌های تاریخی و جغرافیای باز می‌گردد می‌توانیم بوم گردی را رنگین کمانی از سبک‌های زندگی بدانیم و اگر در منطقه‌ای به سراغ بوم گردی می‌رویم انتظار داریم که با یک فرهنگی زندگی منحصر به فرد مواجه شوید، گر اینطور نگاه کنیم قطعا این تعبیر می‌تواند عمیق باشد. باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری