اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرجعیت ملی تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست برگردد
علی سلاجقه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تنوع زیستی در کشور است، بنابراین دبیرخانه تنوع زیستی نباید در وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد، این کار یک اشتباه است و از دولت درخواست داریم که این مرجعیت به سازمان حفاظت محیط زیست بازگردد، البته این بدان معنا نیست که عملکرد این دبیرخانه در حاضر مطلوب نباشد، بلکه هدف آن است که دبیرخانه به جایگاه اصلی خود برگردد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وقتی امنیت حیاتی در کره زمین به مخاطره بیفتد، حتما امنیت غذایی آسیب می‌بیند و گرسنه خواهیم ماند، گستردگی و تنوع زیستی کشور یک نعمت بزرگ است که باید همه ارکان حکمرانی کشور برای حفاظت از آن مشارکت کنند، در بحث ارزشگذاری اقتصادی، تنوع زیستی خود را قیمت‌گذاری کنیم و ببینیم چه از دست می‌دهیم و چه به دست می‌آوریم. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست