اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترابی: مستحق برد برابر ذوب آهن بودیم