اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتحادیه اروپا: در جنگ اوکراین اروپا بیشتر از آمریکا ضرر می‌بیند