اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صالحی امیری: فراتر از نتیجه، اهتزاز پرچم کشورمان در المپیک زمستانی اهمیت دارد