اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی طرح استخدام ۳ درصد از معلولان در دستگاه‌های دولتی
زمانی درباره قانون سه درصد استخدام معلولان گفت: بر اساس ماده ۱۵ فصل پنجم به نام کارآفرینی و اشتغال از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوز‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی  از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهاد‌های عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و همچنین طبق تبصره‌های «پ» و «ت» از ماده ۱۱ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های تلفنی و اپراتور تلفن به افراد کم بینا و نابینا و دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین نویسی و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی را به این افراد اختصاص دهند. به گفته زمانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به تخصیص این سهمیه‌های استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و رعایت آن را نیز نظارت کند و بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده قانونی هستند. او گفت: سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۹۲ سهمیه ستاره‌دار معلولان در دفترچه آزمون استخدامی نهم، اعلام و در نظر گرفته شد که نتایج و اعلام پذیرفته شدگان پس از آزمون و مصاحبه، نیمه اول امسال مشخص می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون