اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ما مخالف زیست شبانه نیستیم/ نیازی به تخصیص بودجه نیست