اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افشاریان: مخفی شدن پشت فغانی برایم راحت تر بود/ فضای مخفی کاری نداریم