اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نویسنده «عقاب‌های تپه ۶۰» از هفت روز آخر جنگ نوشت