اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عاقبت زمامدارانی که به نیازمندی‌های مردم توجهی نمی کنند