اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«عشق ضامن‌دار»؛ کتاب شعری با مضامین عاشقانه
باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه شعر «عشق ضامن‌دار» اثر شایان بنی حسینی در انتشارات شانی منتشر شد. این مجموعه شعر ۳۸ شعر را در قالب سپید در برمی‌گیرد. شاعر در اثرش بیشتر به فرم پرداخته و مضمون اکثر آثار عاشقانه است. در میان شعر‌های این مجموعه شعر می‌توان آثاری با مضمون اجتماعی و مرگ را هم مشاهده کرد. در مجموعه شعر «عشق ضامن دار» به اشعار اجتماعی و مرگ آفرین ویژه توجه شده است. این مسئله در کنار فرمی که در اشعار وجود دارد عمق بخشیدن به کلمات شعر را برای مخاطب عام سخت‌تر کرده است. در این اشعار هم زبان ادبی و هم زبان عام و محاوره دیده می‌شود. در بخشی از کتاب می خوانیم: « این کوه ها!این ابر ها!این نگاهی که تا هست باید رفتاز شما و از عشقت می‌گوید!ابر شدم اسید باریدم با خودم برای هزارمین بار هیچ شدم با شما از دوست داشتن باریدم در همین میان مار احساس مرا گزید وُشما تریاق این تن باش این کوه‌ها یک پلک از نگاه شما که اگر گاهی وقت‌هاابر هایم از میان ارتفاع نگاهت گذشتند مرا به یاد بیآوری که چطور از دور‌های دور از دشت زیبایی ات برای یادگار گل‌های مهربانی کندم شما مقابلم به قلبت فرمان عشق بده تا مرا بسوزاند وُ گلستان کند شما!شما که جز شما عشقی را باور ندارم بعداز فرمان عشق مرا ببوس وُ تپیدن قلبت را سی و هفت ثانیه آرام بشنو.» انتهای پیام/