اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ سنددار می شوند