اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نمادهای فرهنگی در ویترین خانه‌ها در حال غبار گرفتن است