اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توسعه همکاری  ایران و اسلواکی در بخش های اقتصادی
آقای فکری گفت: در اولین کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی میان ایران و اسلواکی در خصوص سرمایه گذاری های مختلف بحث و گفت و گو شد همچنین ۲ کشور با الهام از پیشینه مثبت همکاری ها، گام های بلندی برای توسعه و ارتقاءهمکاری های دوطرفه در برخی از زمینه های مورد علاقه یکدیگر برداشته اند. به گفته معاون وزیر اقتصاد قرار است ۲ کشور ایران و اسلواکی با کمک نقشه راه سیاسی برای ایجاد زیرساخت های دوجانبه از طریق گفتمان سیاسی ترسیم کنند و همچنین امید می رود بخش خصوصی هم روابط خود را با کشور اسلواکی توسعه دهد.  آقای فکری می گوید: تحرکات بخش های خصوصی ۲ کشور، ترسیم چشم انداز های جدید و افزایش حجم مبادلات تجاری از دیگر برنامه های این ۲ کشور در بخش های مختلف بود. آقای مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه نیز با اشاره به سوابق همکاری ایران و اسلواکی در حوزه صنعت، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را گامی مهم برای تقویت همکاری‌های تجاری ۲کشور دانست. کشور اسلواکی در اروپای مرکزی قرار گرفته و در همسایگی کشور لهستان واقع شده است . باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه