اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سئول ادعا‌ها درباره تماس‌های مخفی بین دو کره را رد کرد