اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پس از گام اول واگذاری، قدم‌های بعدی را برای خصوصی سازی خودروسازان برمی داریم