اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پزشکیان: آتش زدن و تخریب اموال عمومی مشکلی را حل نمی‌کند