اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معابر پایتخت خلوت است / از سرعت و سبقت خودداری کنید