اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نگاهداری: در کشور ما سهم اقتصاد فرهنگ از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۸ درصد است