اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خرید گندم از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گذشت