اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشاورزان در برداشت و انتقال محصول به انبار تعجیل کنند