اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتوبوس‌ها برای معلولان مناسب سازی نشده است/  پله برقی ها نقص فنی دارد