اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تقویت حوزه فناوری در ادارات ثبت ضروری است
هاشم کارگر گفت: استفاده معقول و منطقی از موقعیت ثبت احوال و استفاده از ظرفیت‌های موجود امری اجتناب پذیر است که موجب ارتقاء سطح سازمان خواهد شد. به گفته او انجام امور در چارچوب قوانین و به صورت مکانیزه و سیستمی، پرهیز از کاغذبازی، نظارت صحیح بر امور، تلاش در جهت رضایتمندی شهروندان و مراجعان، رفع کمبود‌ها و تلاش در جهت بهبود خدمات و سرعت در ارائه خدمات بهینه به متقاضیان، امری ضروری است.  اداره ثبت جنوب تهران تنها مرکز مکانیزه صدور شناسنامه در تهران است که بالغ بر ۹۰ درصد شناسنامه‌های شهروندان تهران بزرگ در این واحد به چاپ می‌رسد.   باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری