اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اروپا از طرح قطع ارتباط با ایران عقب نشینی کرد