اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضرر ۲۵۴ میلیون یورویی یونتوس