اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاسداری از زبان فارسی کار تجملاتی نیست
محمد‌جعفر محمدزاده، مدیر شبکه رادیو ایران و رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا گفت: پاسداری از زبان فارسی کار تجملاتی نیست. پاسداری از زبان فارسی پاسداشت از هویت فرهنگی یک ملت است؛ بنابراین پاسداری یکی از مهمترین مولفه‌ها برای هویت ایران زمین است. به گفته محمدزاده، آنچه که در حق زبان فارسی انجام شده، در مقایسه با آنچه که باید باشد، اندک و ناچیز است. این برنامه‌ها می‌توانند شروع خوبی باشند، ولی پایان کار نیستند. بنابراین، هرچه زبان ریشه‌تر باشد، فرهنگ یک ملت ریشه‌دارتر و عمیق‌تر است. پیش از این، مدیر شبکه رادیو ایران گفته بود، در جلسات شورای پاسداشت زبان فارسی سطح برنامه‌ها را ارزیابی کرده و به شبکه‌ها اعلام می‌کنیم که برنامه‌هایشان در چه سطحی قرار دارد و اشکالات آن‌ها را بیان می‌کنیم. باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون