اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دو پرواز ایرانی نجف - تهران در انتظار صدور مجوز
آقای حسین جهانی گفت: با ورود توده های ریز گرد در کشور عراق که از امروز صبح افزایش یافته و همچنان ادامه دارد، بنابراین ممنوعیت پروازهای ورودی و خروجی به عراق برای پروازهای شماره 5325 و 5329 ایران ایر به مقصد فرودگاه نجف باطل شد. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پروازهای شماره 5318و 5338 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه نجف همچنان منتظر مساعد شدن شرایط جوی و صدور مجوز توسط سازمان هواپیمایی کشور عراق برای انجام پرواز هستند. در صورت عدم صدور مجوز ممکن است این پروازها ابطال شوند. امروز صبح با توجه به ورود توده‌های گرد وخاک به کشور عراق تمامی پروازهای ایران به نجف و بغداد و بالعکس لغو شده که این شرایط به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی